ซอฟท์แวร์ POS ที่ครบทุกความสามารถ อยู่ในหนึ่งเดียว และ REAL-TIME

การบริหารครัวได้อย่างง่ายดาย

มีระบบบริหารจัดการครัว/บาร์ โดยสามารถแยกครัวให้เหมาะสม กับรายการอาหาร/เครื่องดื่มที่ต่างชนิดกันได้ สามารถแสดงผล รายการอาหาร/เครื่องดื่มตามคิวได้ในแต่ละครัวด้วย Tablet พร้อมทั้งมีการบันทึกสถานะของอาหาร/เครื่องดื่ม โดยละเอียด

ระบบคลังวัตถุดิบ(Stock) ที่แม่นยำ

ระบบตัดวัตถุดิบทันทีเมื่อสินค้าถูกขาย ด้วยความแม่นยำ และ real-time สามารถทำให้ทราบถึงปริมาณวัตถุดิบคงเหลือได้แบบ วินาที ต่อ วินาที พร้อมทั้ง ระบบ E-Document ในการการเข้า-ออกของสินค้า/วัตถุดิบ สามารถแสดงอายุของวัตถุดิบใน Stock สามารถแจ้งเตือนเมื่อ วัตถุดิบ คงเหลือต่ำกว่าปริมาณที่กำหนด อีกทั้งยังรองรับ การใช้งานด้วยระบบ Barcode

ระบบลูกค้า/สมาชิก

ระบบลูกค้า และ สมาชิก สามารถทำให้ทราบประวัติการสั่งซื้อ รายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ บ่อยๆ สามารถดำเนินการสะสมแต้มได้โดยอัตโนมัติเมื่อสั่งสินค้า อีกทั้งยังช่วยรักษาความสัมพันธ์ ช่วยส่งเสริมการขาย และสร้างความประทับใจของลูกค้าได้อีกด้วย

Live Report

แสดงรายงานยอดขายเวลาจริง (Real Time) ด้วยสุดยอดการออกแบบระบบที่ทันสมัย ซอฟท์แวร์สามารถ ประมวลผล และสร้างรายงานอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว กระทั่ง สามารถทราบยอดขาย พร้อมทั้งรายละเอียดการขาย จากภายนอก ร้านค้าด้วย SmartPhone ได้เสมือนกับอยู่ภายในร้านค้าเลยทีเดียว

ส่งรายงานเข้าอีเมลล์อัตโนมัติ สามารถส่งรายงานยอดขาย พร้อมทั้งรายละเอียด เข้าอีเมลล์ ตามเวลาที่กำหนด ไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ

บันทึกเวลาการเข้า-ออกงานของพนักงาน (Staff Check-in)

บันทึกเวลาการเข้า-ออกงานของพนักงาน รองรับการทำงานเป็นกะ และสามารถถ่ายภาพบันทึกเวลา เข้า-ออกงานของพนักงาน เสมือนกับเป็นการผนวกเครื่องบันทึก เวลาการทำงาน/เครื่องตอกบัตร เข้ามาไว้ในระบบนี้ด้วย
ระบบซอฟท์แวร์เป็นระบบที่ถูกผลิต และประมวลผลศูนย์กลางด้วยมาตรฐานระบบปฏิบัติการณ์ Linux ที่องค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกเลือกใช้กัน เป็นที่รู้จัก สามารถเชื่อถือ และมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพ ข้อมูลที่มีมูลค่าสูงของท่าน จะสามารถนำมาประมวลผลได้อย่างรวดเร็วจนท่านคาดไม่ถึง อีกทั้งข้อมูลของท่านจะปราศยังจากการก่อกวนจาก ไวรัส ในรูปแบบต่างๆ ถึงแม้กระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านกำลังเชื่อมต่อเข้าสู่ซอฟท์แวร์จะเต็มไปด้วยไวรัสก็ตาม และทั้งหมดนี้จะส่งผลให้ระบบซอฟท์แวร์ มีประสิทธิภาพเต็มเปี่ยม ข้อมูลจะไม่สูญหาย มีความรวดเร็วในการประมวลผล และจะไม่ช้าลงแต่อย่างใดเมื่อมีข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น สามารถรองรับความจุ และจัดสรรข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Package


การขายBeginnerUltimateRestaurant
รองรับระบบสัมผัส (Touch Screen)
การขายด้วยรูปภาพ (Picture Touching)
การแสดงภาพสินค้าให้เลือกขาย
การเลือกภาษาที่แสดงผลบนหน้าจอขาย
การขายด้วย Bar-code
การขายด้วยรหัสสินค้า (Product Code)
การพักบิลขาย
การขายแบบมีหมายเหตุ (Comment)
การขายแบบเพิ่ม Topping
ระบบจัดลำดับการให้บริการ (Queue)
ระบบสะสมแต้มโดยไม่ต้องใช้บัตรสะสม (Point)
ระบบ Coupon / Voucher แบบหักยอดอัตโนมัติ
การแสดงรายละเอียดสมาชิกบนใบเสร็จ
การแสดงแต้มที่ได้/แต้มคงเหลือบนใบเสร็จ
ระบบคำนวนเงินทอน
การชำระเงินแบบกดที่รูปภาพธนบัตร
การชำระเงินแบบ QR-Code ของธนาคาร
การชำระเงินแบบ Room Service
การชำระเงินแบบ Credit Term
การกำหนดเป้าหมายการขายรายวัน (Sell Target)
การพิมพ์ใบเสร็จผ่าน Slip Printer
การพิมพ์เลือกภาษาที่พิมพ์ออกบนใบเสร็จ
การพิมพ์ Logo บนหัวใบเสร็จ
การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ (ABB)
การออกใบกำกับภาษีเต็มรูป
การแยกบิล-แบ่งกันชำระเงิน
การแสดงผลไปยังหน้าจอลูกค้า (Customer Screen)
การขายแบบ Off-line (No Internet)
การเพิ่มข้อความประชาสัมพันธ์/ทักทาย ท้ายใบเสร็จ
ระบบสมาชิก/ลูกค้าBeginnerUltimateRestaurant
ลูกค้าสมัครสมาชิกเอง ด้วยการ Scan QR-Code
การสมัครสมาชิกแบบ Real-Time สามารถสะสมแต้มผ่านระบบได้ทันที
การสะสมแต้มโดยไม่ใช้บัตรสมาชิก
การแสดงตัวเป็นสมาชิกด้วยการแจ้งเบอร์โทรศัพท์
การแลกแต้มซื้อสินค้าได้ทันที อัตโนมัติผ่านระบบ
สินค้า/คลังBeginnerUltimateRestaurant
จำนวนสินค้า100UnlimitedUnlimited
การปรับราคาขาย
การปรับราคาขาย ตามระดับลูกค้า
การพักการขายสินค้าชั่วคราว (พักบิล)
การจัดกลุ่มสินค้าขาย (Category)
การจัดเรียงลำดับกลุ่มสินค้า (Category Sequence)
การกำหนด Icon/สี กลุ่มสินค้าขาย (Category Iconic)
การกำหนดรายการสินค้าเข้าครัวที่กำหนด
การกำหนดขั้นตอนการแสดงผลในครัว
ระบบตัดวัตถุดิบอัตโนมัติเมื่อสั่งซื้อ
การแจ้งเตือนเมื่อสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ/คงเหลือน้อย (Stock Alert)
ระบบการสร้างรายการสั่งซื้ออัตโนมัตสิ (Shopping List)
ระบบกำหนดสูตรวัตถุดิบเป็นสินค้าขาย (Formula)
การกำหนดสูตรการปรุงตั้งต้น (Pre-Formula)
การแสดงอายุสินค้าในคลัง (Stock Aging)
การโอนสินค้าระหว่างสาขา (Stock Transfer)
ระบบการสร้างเอกสารอิเลคโทรนิกส์ (E-Document)
ระบบการสร้างทะเบียนนำเข้า-ออกสินค้า (Stock Card)
การแปลงหน่วยสินค้า หน่วยซื้อ-หน่วยขาย (Unit Conversion)
ระบบข้อมูลผู้จำหน่าย (Supplier)
ระบบคำนวนมูลค่าเสื่อม/มูลค่าเพิ่มของสินค้า
ระบบสั่งซื้อสินค้าอัตโนมัติ ไปยัง Supplier ที่กำหนด (Auto Replenishment)
ครัวBeginnerUltimateRestaurant
ระบบแสดงรายการการผสิตแยกออกตามครัว
ระบบการบันทึกเวลาเมื่อเริ่มปรุง
ระบบการบันทึกเวลาเมื่อปรุงเสร็จ
ระบบการบันทึกเวลาเมื่อเสิร์ฟสร็จ
การพิมพ์รายการผลิตผ่าน Slip Printer
รายงานBeginnerUltimateRestaurant
Report แสดงรายงานยอดขายเวลาจริง (Real Time)
ระบบส่งรายงานเข้าอีเมล์อัตโนมัติ (Emailing Report)
แสดง Report รวมทุกสาขาในหนึ่งเดียว
Log การใช้งานระบบ
Export ยอดขาย (CSV)
รายงานการขายรายสินค้า (by Product)
รายงานการขายรายกลุ่มสินค้า (by Category)
รายงานยอดขายแสดงราย 15 นาที
รายงานสินค้าขายดีในแต่ละช่วงเวลา (Golden Time-Golden Item)
AI ประมวลผลสินค้าที่ลูกค้ามักซื้อพร้อมกัน (ฺฺBasket Focus/Combo Focus)
รายงานสรุปการขายแบบย่อ (Summary Slip)
รายงานสุขภาพร้านค้า (Store Health)
รายงานภาษีอย่างย่อตามมาตรฐานสรรพากร
รายงานภาษีเต็มรูปตามมาตรฐานสรรพากร
การแสดงช่วงเวลารอผลิต
การแสดงช่วงเวลาการผลิต
การแสดงช่วงเวลาการส่งมอบ(เสิร์ฟ)
รายงานการเข้า-ออกของสินค้า
อื่น ๆBeginnerUltimateRestaurant
รองรับการขายได้หลายหน่วยเงิน (Multiple Currency)
รองรับการทำงานหลายภาษา (Multiple Language)
ข้อมูลลูกค้า
ข้อมูลพนักงาน
ระบบ Promotion
ระบบถ่ายภาพการเข้า-ออกงานของพนักงาน (Check In)
ระบบแสดงเวลา/รูปภาพ การเข้า-ออกงานของพนักงาน
ระบบควบคุมลิ้นชักเก็บเงิน (Cash Drawer)
ระบบการนำส่งเงิน
การกำหนดสิทธิการเข้าถึงของพนักงาน (Access Level)
การเปลี่ยนรหัสผ่าน
ระบบบริหารงานแบบสาขา (Branch Manager Support)
การแสดงสถานะร้านแบบผังโต๊ะ
การกำหนดส่วนลด % เฉพาะบางสินค้า
BeginnerUltimateRestaurant
ราคา16,90024,90039,000
Contact Now!


Please Like our page for more Updated detail
Official Line ID: @ambientpos

ติดต่อสอบถาม: 08-1139-1919

Email: info@ambient-soft.com

Showroom Location
2/46 ถนนราษฎร์พัฒนา (ซอยมิสทีน) สะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

ระบบ Touch Screen

รองรับหน้าจอสัมผัสที่คล่องตัว แม่นยำ ตอบสนองรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถใช้งานผ่านแป้นพิมพ์ตัวเลข(Num-Pad) ได้อีกด้วย

แสดงรายงานยอดขายเวลาจริง (Real Time)

ด้วยสุดยอดการออกแบบระบบที่ทันสมัย ซอฟท์แวร์สามารถ ประมวลผล และสร้างรายงานอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว กระทั่ง สามารถทราบยอดขาย พร้อมทั้งรายละเอียดการขาย จากภายนอก ร้านค้าด้วยSmartPhone ได้เสมือนกับอยู่ภายในร้านค้าเลยทีเดียว

ส่งรายงานเข้าอีเมลล์อัตโนมัติ

สามารถส่งรายงานยอดขาย พร้อมทั้งรายละเอียด เข้าอีเมลล์ ตามเวลาที่กำหนด ไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้โดยอัตโนมัติ

จัดลำดับการให้บริการ (Queue)

มีระบบการจัดคิว พิมพ์หมายเลขคิวปรากฎบนใบเสร็จ พร้อมทั้งการ เรียกคิวด้วยจอภาพ และเสียง เพื่อมาตรฐานการบริการที่สูงขึ้น เป็นระบบระเบียบ ให้บริการได้อย่างยุติธรรม และลดความขัดแย้ง

ระบบคลังวัตถุดิบ(Stock) ที่แม่นยำ

ระบบ E-Document การเข้า-ออกของสินค้า/วัตถุดิบ ได้แม่นยำ สามารถแสดงอายุของวัตถุดิบใน Stock สามารถแจ้งเตือนเมื่อ วัตถุดิบ คงเหลือต่ำกว่าปริมาณที่กำหนด อีกทั้งยังรองรับ การใช้งานด้วย Barcode

การบริหารครัวได้อย่างง่ายดาย

มีระบบบริหารจัดการครัว/บาร์ โดยสามารถแยกครัวให้เหมาะสม กับรายการอาหาร/เครื่องดื่มที่ต่างชนิดกันได้ สามารถแสดงผล รายการอาหาร/เครื่องดื่มตามคิวได้ในแต่ละครัวด้วย Tablet พร้อมทั้งมีการบันทึกสถานะของอาหาร/เครื่องดื่ม โดยละเอียด

เปิดจุดการชำระเงินชั่วคราวได้

ในช่วงเวลาเร่งด่วนด้วย Tablet + Bluetooth Printer ในช่วงเวลาที่เร่งด่วน ลูกค้ามาก หรือ คิวยาว เสมือนมีเครื่อง POS เคลื่อนที่ชั่วคราวเพิ่มเติม โดยที่ไม่ต้องสิ้นเปลืองเนื้อที่ ของเคาท์เตอร์ไว้อยู่ตลอดเวลาด้วยการมี POS หลายเครื่อง

สร้าง Promotion ได้หลากหลาย

มีระบบการจัดโปรโมชั่นอัตโนมัติ ตามรายการที่ขาย ตามช่วง วัน-เวลาที่กำหนด หรือเป็นโปรโมชั่นที่พนักงานขายต้องเลือกเอง สามารถลดได้ทั้งในรูปแบบของ เปอร์เซ็นต์ หรือ จำนวนเงิน

บันทึกเวลาการเข้า-ออกงานของพนักงาน

รองรับการทำงานเป็นกะ และสามารถถ่ายภาพบันทึกเวลา เข้า-ออกงานของพนักงาน เสมือนกับเป็นการผนวกเครื่องบันทึก เวลาการทำงาน/เครื่องตอกบัตร เข้ามาไว้ในระบบนี้ด้วย

ค่าใช้จ่ายในการเริ่มใช้งาน ถูกกว่า

ระบบสามารถใช้งานได้ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด โดยที่ไม่จำเป็น ต้องจัดซื้อจัดหาหรือพึ่งพา ซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์อื่นใดมาก่อนหน้า แม้กระทั่ง Ms.Windows, Anti-Virus หรือระบบฐานข้อมูล ระบบทำงานได้บน Android หรือ Linux ซึ่งปราศจากค่าลิขสิทธิ์

ใบเสร็จรับเงินที่ได้มาตรฐาน

ระบบสามารถรองรับการทำงาน และสั่งพิมพ์ใบเสร็จได้ทุกภาษา ระบบสามารถปรับนำไปใช้งานได้ทั่วโลกได้ถูกกฎเกณฑ์ ของการออกใบเสร็จได้ในแต่ละประเทศ

รองรับทั้ง PC, Tablet และ SmartPhone

สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน๊ตบุ๊ค Tablet หรือแม้กระทั่ง SmartPhone

ปราศจากไวรัสทุกรูปแบบ

ระบบถูกออกแบบ และ Hosting ด้วยระบบปฎิบัติการ Linux ซึ่งโดยสถิติแล้ว มีความเร็วสูงที่สุด มีมาตรฐานความปลอดภัย สูงที่สุด จนหน่วยงานขนาดใหญ่ระดับโลกเลือกใช้กัน เช่น Google Facebook WikiPedia YouTube Twitter

ซอฟท์แวร์ไทย ผู้พัฒนาอยู่เมืองไทย

เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นในเมืองไทย มิไช่ระบบที่แปลงภาษามาจาก ผู้พัฒนาต่างประเทศจึงสามารถมั่นใจได้ว่า ถ้าหากเกิดปัญหา หรือมีการUpdateใดๆ จะสามารถปรับแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
FAQs

Q : สนใจ ระบบ POS แต่สินค้าไม่ใช่ร้านกาแฟ สามารถใช้งานได้ไหม?
A : สามารถใช้งานได้ครับ
ระบบเราสามารถใช้งานได้กับสินค้าทุกชนิดครับ ซึ่งลูกค้าสามารถ ตั้งค่าสินค้าเข้าระบบได้เอง และลูกค้าจะทำการขายสินค้าประเภทไหนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นมินิมาร์ท เสื้อผ้า ต้นไม้ หรือวัตถุดิบทางการเกษตร
Q : หาก Internet ที่ร้านติดๆ หลุดๆ จะมีผลต่อการใช้งานระบบบ้างไหม?
A : แทบจะไม่มีผลเลยครับ
ระบบต้องการการเชื่อมต่อ Internet แค่เพียงเวลาที่พนักงานทำการ Login เข้าสู่ระบบเท่านั้นเลย เพื่อการรักษาความปลอดภัย การยืนยันตัวตนผู้ Login และการ Update ระบบเท่านั้นครับ ถ้าหากไม่มี Internet ตลอดเวลา ระบบก็ยังใช้งานได้ไหลลื่นเป็นปรกติครับ และ ยอดขายก็จะถูกเก็บรักษาไว้อยู่ในเครื่องลูกค้า จนกระทั่งมี Internet อีกครั้ง ยอดขายทั้งหมดก็จะถูกส่งไปเก็บไว้ถาวรยัง Server ได้อย่างครบถ้วน
Screenshots
Software Developed by Ambientsoft Co.,Ltd. Copyright ©2004 - 2022 All rights reserved
Standard Package
ค่าระบบ 16,900.-
ค่าบริการรายปี 2,000.-
Standard + Kitchen
ค่าระบบ 22,900.-
ค่าบริการรายปี 3,000.-
Standard + Stock
ค่าระบบ 24,900.-
ค่าบริการรายปี 3,500.-
Full Premium
ค่าระบบ 29,900.-
ค่าบริการรายปี 4,500.-
Restaurant
ค่าระบบ 39,900.-
ค่าบริการรายปี 4,500.-
ชื่อร้าน
Business Name
ชื่อผู้ติดต่อ
Contact Person
สถานที่ / Location

Lat Lng
เบอร์มือถือ
Mobile No.
อีเมลล์
Email
Device อุปกรณ์
AmbientPOS Android Station 14"
Epson TM-T82 80mm Thermal Printer
Posiflex Cash Drawer
Promotion Code
การลงทะเบียน เสร็จสมบูรณ์
กรุณาทำตามขั้นตอนถัดไปที่ส่งไปยัง Email ของท่านที่